FANDOM


Clase 1-A

Puerta de la clase 1-A

La Clase 1-A es el salón de clases del protagonista Izuku Midoriya de la Academia U.A.

Profesores

Estudiantes

Ordenados por el orden de lista de la clase:

 1. Yuga Aoyama
 2. Mina Ashido
 3. Tsuyu Asui
 4. Tenya Iida (Presidente de la clase)
 5. Ochaco Uraraka
 6. Mashirao Ojiro
 7. Denki Kaminari
 8. Eijiro Kirishima
 9. Koji Koda
 10. Rikido Sato
 11. Mezo Shoji
 12. Kyoka Jiro
 13. Hanta Sero
 14. Fumikage Tokoyami
 15. Shoto Todoroki
 16. Toru Hagakure
 17. Katsuki Bakugo
 18. Izuku Midoriya
 19. Minoru Mineta
 20. Momo Yaoyorozu (Vicepresidenta de la clase)

Curiosidades

Altura

De mayor a menor

1.Mezo Shoji 187cm/6'2" 2.Koji Koda 186cm/6'1"
3.Rikido Sato 185cm/6'0" 4.Tenya Iida 179cm/5'10"
5.Hanta Sero 177cm/5'10" 6.Shoto Todoroki 176cm/5'9"
7.Momo Yaoyorozu 173cm/5'8" 8.Katsuki Bakugo 172cm/5'8"
9.Eijiro Kirishima 170cm/5'7" 10.Mashirao Ojiro 169cm/5'6"
11.Yuga Aoyama 168cm/5'6" 12.Denki Kaminari 168cm/5'6"
13.Izuku Midoriya 166cm/5'5" 14.Mina Ashido 159cm/5'3"
15.Fumikage Tokoyami 158cm/5'2" 16.Ochaco Uraraka 156cm/5'1"
17.Kyoka Jiro 154cm/5'0" 18.Toru Hagakure 154cm/5'0"
19.Tsuyu Asui 150cm/4'11" 20.Minoru Mineta 108cm/3'6"

Cumpleaños

De mayor a menor

1.Katsuki Bakugo : 20 de abril 2.Mashirao Ojiro : 28 de mayo
3.Yuga Aoyama : 30 de mayo 4.Toru Hagakure : 16 de junio
5.Rikido Sato : 19 de junio 6.Denki Kaminari : 29 de junio
7.Izuku Midoriya : 15 de julio 8.Hanta Sero : 28 de julio
9.Mina Ashido : 30 de julio 10.Kyoka Jiro : 1 de agosto
11.Tenya Iida : 22 de agosto 12.Momo Yaoyorozu : 23 de septiembre
13.Minoru Mineta : 8 de octubre 14.Eijiro Kirishima : 16 de octubre
15.Fumikage Tokoyami : 30 de octubre 16.Ochaco Uraraka : 27 de diciembre
17.Shoto Todoroki : 11 de enero 18.Koji Koda : 1 de febrero
19.Tsuyu Asui : 12 de febrero 20.Mezo Shoji : 25 de febrero

Clasificación de la prueba de aprehensión de Quirks

La siguiente lista es la clasificación de la Clase 1-A en la prueba de aprehensión de Quirks.

1. Momo Yaoyorozu 2. Shoto Todoroki
3. Katsuki Bakugo 4. Tenya Iida
5. Fumikage Tokoyami 6. Mezo Shoji
7. Mashirao Ojiro 8. Eijiro Kirishima
9. Mina Ashido 10. Ochaco Uraraka
11. Koji Koda 12. Rikido Sato
13. Tsuyu Asui 14. Yuga Aoyama
15. Hanta Sero 16. Denki Kaminari
17. Kyoka Jiro 18. Toru Hagakure
19. Minoru Mineta 20. Izuku Midoriya

Clasificación en los exámenes parciales de mitad de curso

La siguiente lista es la clasificación de la Clase 1-A en los exámenes parciales de mitad de curso.

1.Momo Yaoyorozu 2.Tenya Iida
3.Katsuki Bakugo 4.Izuku Midoriya
5.Shoto Todoroki 6.Tsuyu Asui
7.Kyoka Jiro 8.Mashirao Ojiro
9.Minoru Mineta 10.Mezo Shoji
11.Koji Koda 12.Rikido Sato
13.Ochaco Uraraka 14.Fumikage Tokoyami
15.Eijiro Kirishima 16.Toru Hagakure
17.Hanta Sero 18.Yuga Aoyama
19.Mina Ashido 20.Denki Kaminari

Resultados de los Exámenes de final de curso

La siguiente lista es la clasificación de la Clase 1-A en los exámenes de final de curso.

 1. Yuga Aoyama: Escrito - Aprobado, Práctico - Aprobado
 2. Mina Ashido: Escrito - Aprobada, Práctico - Desaprobada
 3. Tsuyu Asui: Escrito - Aprobada, Práctico - Aprobada
 4. Tenya Iida: Escrito - Aprobado, Práctico - Aprobado
 5. Ochaco Uraraka: Escrito - Aprobada, Práctico - Aprobada
 6. Mashirao Ojiro: Escrito - Aprobado, Práctico - Aprobado
 7. Denki Kaminari: Escrito - Aprobado, Práctico - Desaprobado
 8. Eijiro Kirishima: Escrito - Aprobado, Práctico - Desaprobado
 9. Koji Koda: Escrito - Aprobado, Práctico - Aprobado
 10. Rikido Sato: Escrito - Aprobado, Práctico - Desaprobado
 11. Mezo Shoji: Escrito - Aprobado, Práctico - Aprobado
 12. Kyoka Jiro: Escrito - Aprobada, Práctico - Aprobada
 13. Hanta Sero: Escrito - Aprobado, Práctico - Desaprobado
 14. Fumikage Tokoyami: Escrito - Aprobado, Práctico - Aprobado
 15. Shoto Todoroki: Escrito - Aprobado, Práctico - Aprobado
 16. Toru Hagakure: Escrito - Aprobada, Práctico - Aprobada
 17. Katsuki Bakugo: Escrito - Aprobado, Práctico - Aprobado
 18. Izuku Midoriya: Escrito - Aprobado, Práctico - Aprobado
 19. Minoru Mineta: Escrito - Aprobado, Práctico - Aprobado
 20. Momo Yaoyorozu: Escrito - Aprobada, Práctico - Aprobada

Resultados del Examen de licencia provisional de héroe

Yuga Aoyama: Aprobado Mina Ashido: Aprobada
Tsuyu Asui: Aprobada Tenya Iida: Aprobado
Ochaco Uraraka: Aprobada Mashirao Ojiro: Aprobado
Denki Kaminari: Aprobado Eijiro Kirishima: Aprobado
Koji Koda: Aprobado Rikido Sato: Aprobado
Mezo Shoji: Aprobado Kyoka Jiro: Aprobada
Hanta Sero: Aprobado Fumikage Tokoyami: Aprobado
Shoto Todoroki: Desaprobado Toru Hagakure: Aprobada
Katsuki Bakugo: Desaprobado Izuku Midoriya: Aprobado
Minoru Mineta: Aprobado Momo Yaoyorozu: Aprobada

Entrenamiento por equipos

Los resultados de las batallas por equipos contra la Clase 1-B

 1. Tsuyu Asui, Eijiro Kirishima, Koji Koda, Denki Kaminari & Hitoshi Shinso vs. Ibara Shiozaki, Jurota Shishida, Kosei Tsuburaba & Hiryu Rin: Victoria de la Clase 1-A
 2. Momo Yaoyorozu, Fumikage Tokoyami, Yuga Aoyama & Toru Hagakure vs. Itsuka Kendo, Shihai Kuroiro, Kinoko Komori & Manga Fukidashi: Victoria de la Clase 1-B
 3. Shoto Todoroki, Tenya Iida, Mezo Shoji & Mashirao Ojiro vs. Tetsutetsu Tetsutetsu, Pony Tsunotori, Sen Kaibara & Juzo Honenuki: Empate
 4. Katsuki Bakugo, Kyoka Jiro, Hanta Sero & Rikido Sato vs. Yosetsu Awase, Setsuna Tokage, Togaru Kamakiri & Kojiro Bondo: Victoria de la Clase 1-A
 5. Izuku Midoriya, Ochaco Uraraka, Mina Ashido & Minoru Mineta vs. Neito Monoma, Yui Kodai, Nirengeki Shoda, Reiko Yanagi & Hitoshi Shinso

Navegación

v  e
Lugares
Academia U.A. Clase 1-AClase 1-BTaller de DesarrolloU.S.J.Heights Alliance
Otras academias Academia IsamuAcademia KetsubutsuAcademia ShiketsuAcademia Seiai
Escuelas corrientes Secundaria OruderaSecundaria Salty BanksSecundaria Nabu
Cuidades, distritos KeiKei, ChinaMusutafu, JapónHosu, Tokio
Viviendas Apartamento MidoriyaApartamento de Ochaco UrarakaResidencia Todoroki