FANDOM


Clase 1-A

Puerta de la clase 1-A

La Clase 1-A es el salón de clases del protagonista Izuku Midoriya de la Academia U.A.

Profesores

Estudiantes

Ordenados por el orden de lista de la clase:

 1. Yuga Aoyama
 2. Mina Ashido
 3. Tsuyu Asui
 4. Tenya Iida (Presidente de la clase)
 5. Ochaco Uraraka
 6. Mashirao Ojiro
 7. Denki Kaminari
 8. Eijiro Kirishima
 9. Koji Koda
 10. Rikido Sato
 11. Mezo Shoji
 12. Kyoka Jiro
 13. Hanta Sero
 14. Fumikage Tokoyami
 15. Shoto Todoroki
 16. Toru Hagakure
 17. Katsuki Bakugo
 18. Izuku Midoriya
 19. Minoru Mineta
 20. Momo Yaoyorozu (Vicepresidenta de la clase)